TransportPartner B.V. hanteert de Nederlandse Expeditievoorwaarden zoals opgesteld en gedeponeerd door FENEX

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TransportPartner aangeboden diensten.

NEDERLANDSE-EXPEDITIEVOORWAARDEN